Sayı: 12 ''Gençlik''

Sayı: 12 ''Gençlik''

Sayı: 12 ''Gençlik''

Gençlik

  1.  Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları

  2. İmam Hatip Lisesi’nde Eğitim Gören Gençlerin Okul Tercihlerini Etkileyen Faktörler

  3. Ötekileştirilen Dindar Gençlik ‘İmam Hatipler Kapatılsın’ Facebook Grubu Örneği

  4. Gençlere Örnek Bir Kur’ân Kahramanı

  5. Z Kuşağı Lise Gençlerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Siber Zorbalık Ve Siber Mağduriyet Deneyimleri

  6. Din Karştı Yayınlar ve Gençlerde Ateistik Eğilimin Nedenleri

  7. Üniversite Gençliğinin Otorite Algısı ve Din

  8. COVİD-19 Sürecinde Gençlerde Hayatın Anlamına Yönelik Değişim ve Dönüşümler

  9. Gençlerde Evlilik Yaşının Uzaması Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma