Acil Varoluşsal Eylem: İlahi Ebedi Öz'ü Güncellemeye Koşalım!

Sadık KILIÇ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Acil Varoluşsal Eylem: İlahi Ebedi Öz'ü Güncellemeye Koşalım!

Sadık KILIÇ, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 1-8

Dünya tarihinin hızlı akışı, dün ile bugün arasında bir kopukluk yaratmaktadır. Bu akışı anlamlı bir zemine oturtma konusunda Müslüman bireyler de önemli roller üstlenmek durumundadır. Bunlardan biri insanı tek boyuta indirgeyen maddî bakış açısını derinleştirerek, Allah Teâlâ’nın kendilerine yüklemiş olduğu “insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet” misyonunu yerine getirecek bilinçsel uyanışı sağlamaktır. İkincisi ise Batı’nın paradigmasından, bilgiye bakış açısından ve düşünce kalıplarından kurtularak, değişmeyen asıl olarak Kur'ân ve sahih nebevi gelenek çerçevesinde kendi hakikat dünyalarını yükseltmektir.