Akıl Dışı Bir Korku Olarak ‘Phobia’nın İslâma İlintilenme Obsesifliği

Mehmet Sabri GENÇ, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Akıl Dışı Bir Korku Olarak ‘Phobia’nın İslâma İlintilenme Obsesifliği

Mehmet Sabri GENÇ, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Sayfa: 157-170

İslâmofobi, küresel güçlerin ve sermayeciliğin tek rakip olarak gördüğü İslâm’a ve Müslümanlara karşı, tüm dünyada; medya, halkla ilişkiler, eğitim-öğretim, siyaset vb. gibi unsurları kullanarak; oluşturmaya çalıştığı bir algının kavramıdır. Algı yöneticileri, evvela ad koymakta ve daha sonra da bu adın ya da kavramın altını türlü manipülasyonlarla doldurmaktadırlar. Bu makalede, İslâmofobi meselesi, 19. Yüzyılda ortaya çıkmış ve modern psikolojiyi derinden etkilemiş olan Yönelmişlik Teorisi çerçevesinde ele alınmış, insanların korku fenomenlerinin mevzubahis teorinin tersyüz edilmesiyle nasıl manipüle edildiği analiz edilmeye çalışılmıştır.