Din-Dinî Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne'liği ve Değersel Boyutu

Şehmus DEMİR, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Din-Dinî Bilgi Ayrımı Ekseninde Geleneğin Ne'liği ve Değersel Boyutu

Şehmus DEMİR, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 153-166

Üzerinde duracağımız konuları soruya dönüştürerek özetleyecek olursak, şunları ifade etmek mümkündür: Gelenek nedir? İslâm'ın kendisi ile tarihî süreçte ortaya çıkan gelenek arasında değersel anlamda ne tür bir bağıntı vardır? Gelenek ile gelenekçilik arasında yeterince ayırım yapılmakta mıdır? İslâm dünyasının özelde son iki yüzyılda çöküşünün sorumlusu olarak geleneğin görülmesi doğru mudur? Gelenek geçerliliğini sürdüren bir yardımcı mı, yoksa atılması gereken lüzumsuz bir veri midir? Modern dönemde yaşayan Müslümani geleneği yeterince tanımakta mıdır? Öze dönüş düşüncesi ile gelenek arasında ne tür bir ilgi vardır?