Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 23-44

Makalede dindarın dine yabancılaşması veya dinin özünden ve özgünlüğünden sapması anlamına gelen bid’at ve hurafe konuları ele alınmıştır. Bu iki hususun tam olarak bilinebilmesi için de öncelikle dinin özünü ve özgünlüğünü temsil eden sünnete yer verilmesi gereği açıktır. Sünnet özellikle anlam çerçevesi ve oluşum süreci noktasından ele alınırken bid’at ve hurafe mana ve mahiyetlerinin yanı sıra ortaya çıkış nedenleri noktasından da incelenmiştir. Ayrıca çoğu zaman birbirine karıştırılan hurafe ile bid’at arasındaki farklara dikkat çekilmiştir. Bu çalışmayla dinin özgünlüğünü temsil eden sünnet ile yabancılaşmayı temsil eden bid’at ve hurafe arasındaki temel ayrımı ortaya koymak hedeflenmiştir.