Eş’ârî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı?

Mehmet KESKİN, Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Eş’ârî Mu’tezile’den Neden Ayrıldı?

Mehmet KESKİN, Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 93-112

Eş’arî Mutezile içinde yetişmiş ve uzun yıllar bu düşünce sistemini samimiyetle savunmuştur. Kırklı yaşlarda Mu’tezile mezhebinden ayrılarak Ehl-i Sünnet düşüncesine katılmış ve Mu’tezile’nin şiddetli hasımlarından biri olmuştur. Bu makalede Eş’arî’nin Mu’tezile’den ayrılması bağlamında kaynaklarda zikredilen rivayetler farklı varyantlarıyla ele alınıp incelenecektir.