Gazzâli’de Tanrı İnsan İlişkisinin Ahlaki Boyutu

Hasan AYIK, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Gazzâli’de Tanrı İnsan İlişkisinin Ahlaki Boyutu

Hasan AYIK, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Sayfa: 81-102

Bu makalede, önce Tanrı insan ilişkisinin epistemolojik ve ahlaki boyutu ele alınmaktadır. Daha sonra bu ilişkiyi mümkün kılan Allah’ın sıfat ve isimleri karşısında İslam düşüncesinde ortaya çıkan epistemolojik ve ahlaki tavır karşılaştırılmaktadır. Allah insan ilişkisi çerçevesine ortaya çıkan söz konusu iki ilişki biçiminden biri olan ahlaki ilişki, Gazzâlî’nin, Allah’ın En Güzel İsimlerini yorumlama biçimi çerçevesinde değerlendirilmektedir.