Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği

İbrahim ARSLAN, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yusuf BOZGEYİK, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erdal ALANCIOĞLU, Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Bozova MYO

Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği

İbrahim ARSLAN, Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yusuf BOZGEYİK, Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Erdal ALANCIOĞLU, Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Bozova MYO

Sayfa: 129-148

Tarih boyunca insanlık, bazen isteğe bağlı bazen de zorunlu olarak yaşanan, göç hareketlerine tanıklık etmiştir. Bu göç hareketleri beraberinde toplumun yapısında çok önemli değişikliklerin oluşmasına sebep olmuştur. “Arap Baharı”nın son halkasını oluşturan Ortadoğu coğrafyasındaki yönetim değişiklikleri hareketleri Suriye’de hala amacına ulaşamamıştır. Bunun soncu olarak Suriye’de bir iç savaşın başlamasını beraberinde getirmiştir. Suriye iç savaşı ile birlikte insanlık tarihi, dünyanın en büyük ve zorunlu iç ve dış göç hareketlerinden birine şahit olmaktadır. Türkiye hem sınır komşusu olması, hem de iki toplum arasında geçmişe dayalı ortak kültürel ilişkilerden dolayı Suriyeliler tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında yer almaktadır.
Bu çalışmada Suriye iç savaşının sonucu olarak bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin genelde Türkiye, özelde ise Gaziantep ilindeki toplumsal ve ekonomik yansımaları analiz edilmiştir. Gaziantep ilinde uygulanan saha araştırması sonuçlarına göre, Suriyeli göçmenlerin hem toplumsal hem de ekonomik anlamda zorluklar çektikleri görülmektedir.