İslamofobik Oyunda Müslümanlar

Ejder OKUMUŞ, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslamofobik Oyunda Müslümanlar

Ejder OKUMUŞ, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Sayfa: 37-68

İslamofobia oyunu veya İslamofobik oyun, özellikle Batı’da ve ABD’de İslam’a ve Müslümanlara karşı nefreti, karşıtlığı, düşmanlığı, yani antiislamizmi konu edinen bir oyundur. Batı temelli küresel aktörler ve güçler, bu oyunu Müslümanlara karşı düzenlemişlerdir. Öyle düzenlemişlerdir ki, Müslümanlar, kendi iradelerinin dışında kurulan ve kurallarının konulmasında rol sahibi olmadıkları bu oyunda figüran olmak durumunda kalmaktadırlar. Tarihsel kökenleri çok gerilere gitse de, modern ve postmodern dönemde gittikçe kurumsallaşan ve endüstrileşen İslamofobi, Müslümanların Batı’da, Batı dışında ve Batı için güçlü, gücü/etkisi hissedilir denilebilecek düzeye gelmesine paralel olarak artmış, derinleşmiştir. Fakat 11 Eylül olaylarından sonra İslamofobi, çok daha derinleşmiştir. Müslümanlar söz konusu olduğunda özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa’da çoğulculuk ve çok-kültürlülük yaklaşımından uzaklaşılmaktadır. İşte bu çalışma, Müslümanların muhatap kılındığı İslamofobi gibi bir kötülük problemini oyun bakışı temelinde konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, küresel Batılı aktörler tarafından oynanan İslamofobik oyunda Müslümanların durumunu anlamak ve anlamlandırmaktır.