İslamofobinin İslâm Araştırmaları Üzerindeki Etkisi

Cemil HAKYEMEZ, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslamofobinin İslâm Araştırmaları Üzerindeki Etkisi

Cemil HAKYEMEZ, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 27-36

Günümüzde İslamofobia ismiyle anılan Batı’nın İslâm karşıtlığı meselesi, pek çok açıdan olduğu gibi Müslüman düşünürlerin çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Batı’daki Müslüman araştırmacılar, uzun süreli sömürge yaşamının psikolojisinden ancak 20. yüzyılın sonlarında kurtulmaya başlamışken birden bire terör ithamlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum onlar üzerinde tekrar olumsuz tesirler oluşturmuştur. Onların son dönemlerde yaptığı çalışmalarda, meselelere suçluluk psikolojisiyle bakan savunmacı bir yaklaşım tarzının görülmesi bunun en önemli göstergelerinden biridir. Bu psikolojik travmadan kurtulmalarına yardım edecek bilimsel ve kurumsal desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. İçerisinde binlerce araştırmacı barındıran Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinin, çağdaş bilimsel yöntemler çerçevesinde yaptırdığı yeni çalışmalarıyla bu konuda ciddi katkı sağlayabilecek düzeye gelmesi çok önemlidir.