Kur’an-ı Kerîm Öğretiminde Teknolojik İmkânlar ve Kullanımı

Süleyman KABLAN, Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi

Kur’an-ı Kerîm Öğretiminde Teknolojik İmkânlar ve Kullanımı

Süleyman KABLAN, Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi

Sayfa: 65-86

Teknolojinin öğretime yönelik katkıları ve öğrenci motivasyonu üzerindeki etkileri hâlâ bir tartışma konusudur. Kur’an-ı Kerîm öğretiminde teknolojik imkânların kullanılması, aktif duyu organlarının etkinliğini artırmakta dolayısı ile öğrenimi kolaylaştırmakta, hızlandırmakta, öğrencileri isteklendirmekte, eğitim hedeflerinin üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu nedenle araştırma, Kur’an-ı Kerîm öğretiminde yaygın kullanılabilecek teknolojik araçları saptamayı amaçlamış, bu araçların etkin bir şekilde kullanımının sağlayacağı olumlu ve olumsuz etkileri açıklamıştır. Makalenin, Kur’an-ı Kerîm’i öğreten ve öğrenenlerin Kur’an-ı Kerîm eğitim teknolojilerinin neler olduğunu bilmelerine ve nasıl faydalanmaları gerektiğine yardımcı olacağı gibi Kur’an-ı Kerîm öğretim materyali geliştirme ve bu alanda çalışan araştırmacılara kuramsal bir zemin hazırlayacağı da düşünülmektedir.