Kur’ân’ın Farklı Yorumlanması -Nisa Suresi’nin 86. Ayeti Örneği-

Halil ALDEMİR, Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kur’ân’ın Farklı Yorumlanması -Nisa Suresi’nin 86. Ayeti Örneği-

Halil ALDEMİR, Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 77-92

Müfessirler Kur’ân metninden, kendilerinden ve kendilerini çevreleyen şartlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı ayetlerin yorumunda farklı görüşler dile getirmişlerdir. Nisa Suresi’nin 86. ayeti de müfessirlerin farklı yorumlarının görüldüğü ayetlerden biridir. Bu ayet, selamlaşma, hibe ve barış bağlamında tefsir edilmiştir. Mezhebî faktörler, Kur’ân’ın bağlamını dikkate alma, dilbilimsel veriler, değerlendirmeler ve hadisler ayetin farklı yorumlanmasında etkili olmuştur. Bu araştırmada söz konusu yorumlar içerik ve delil bakımından birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Selamlaşmanın ve verilen selamı daha iyi biçimde almanın ya da aynen tekrarlamanın rivayetlerle sabit bir hakikat olduğunu kabul etmekle birlikte ayetin barış bağlamında yorumlanmasının daha isabetli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayetin bazı Hanefîlerin iddia ettiği gibi hibe ile alakasının olmadığı da tespit edilmiştir.