Nijerya'da Selefîler

Adem ARIKAN, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Nijerya'da Selefîler

Adem ARIKAN, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayfa: 283-302

Nijerya, nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan önemli bir Afrika ülkesidir. Nijerya Müslümanlarının tarihinde Selefîlik önemli bir yere sahiptir. Nijerya halkının Müslüman olmasında büyük katkısı olan Osman b. Fûdî, bid'atler ile mücadele etmiş, sünneti ihya etmeye gayret göstermiştir. Bid'atler ile mücadele eden bir diğer hareket İzâletü'l-bid'a cemaatidir. "Boko Haram" diye meşhur Selefî Cihâdî grup da basında kendinden söz etirmektedir. bu çalışmayla bu hareketlerin tarihleri, görüşleri ve birbirleri ve Selefîlik ile olan ilgilerinin ortaya konulması hedeflenmiştir.