Etiket: Benû Hâşim

Sayı: 7-8 "Sünnet"
İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd Edilen Rivâyetlerin Bütünsel Yaklaşım Yöntemiyle Tespiti

İmâmetin Kureyş’e Ait Olduğuna Dair Hz. Peygamber’e İsnâd...

Mehmet APAYDIN, Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi