Etiket: Birgivi

Sayı: 1-2 "Selefîlik"
Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler

Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi...

Muhammet Raşit AKPINAR, Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi