Etiket: Cağfer KARADAŞ

Sayı: 3 "Yabancılaşma ve Dindarlık"
Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bid’at ve Hurafe

Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi