Etiket: Dindarlık

Sayı: 4 "Göç ve Din"
Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği

Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme...

Erol ERKAN, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Sayı: 12 "Gençlik"
Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları

Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları

Bu araştırmada günümüz gençlerinin dinî sorgu ve şüpheleri üzerinden din ve dindarlık...