Etiket: Mehmet DEMİR

Sayı: 4 "Göç ve Din"
Bir İtaat Eylemi Olarak İslâm’da Hicret ve Muhacirler

Bir İtaat Eylemi Olarak İslâm’da Hicret ve Muhacirler

Mehmet DEMİR, Öğretmen, Gaziantep Ömer Özmimar Erkek Anadolu İHL