Etiket: Mezhebin Bağlayıcılığı

Sayı: 5 "Mezhep"
Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Fıkhî Mezheplerin Bağlayıcılığına Dair

Tevhit AYENGİN, Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi