Etiket: Suudî Selefiliği

Sayı: 1-2 "Selefîlik"
İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni ve Genel Karakteristiği

İslam Düşünce Tarihinde Selefilik: Tarihsel Serüveni...

Ferhat KOCA, Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi