Etiket: Usûlîler

Sayı: 7-8 "Sünnet"
III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri Değerlendirmede Metin Tenkidi Kullanımı

III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri...

Peyman ÜNÜGÜR, Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi