"Vakâ Takdimi: “Göçün Dini Yansımaları: Suriye ve Türkiye Bağlamında Din ve Dindarlık”v"

Mahmut KAYA, Doç. Dr., Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

"Vakâ Takdimi: “Göçün Dini Yansımaları: Suriye ve Türkiye Bağlamında Din ve Dindarlık”v"

Mahmut KAYA, Doç. Dr., Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yıl: 2016 (Aralık) / Sayı: 4

Göç insan gruplarının coğrafi hareketliliğinin yanı sıra kültür, inanç ve değerlerin de hareketliliğini içerir. Dolayısıyla göçmenler yerleştiği mekanlara inanç ve değerlerini taşırken aynı zamanda oradaki inanç ve değerlerle de yüzleşirler. Suriye’den Türkiye’ye göç eden sığınmacıların da benzer süreçleri yaşadığını ifade edebiliriz. Suriye ve Türkiye ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olmasına karşın bu ülkelerdeki dini yaşam ve deneyimler farklı düzlemlerde gerçekleşebilmektedir.
Bu bağlamda göç konusunu dini yaşam ve deneyimler ışığında çözümleyebilmek için Suriyeli müderris ve aynı zamanda imam hatip olan Muhammet Mazhar Hasan ile Suriye ve Türkiye’deki dindarlık üzerine bir mülakat gerçekleştirdik. Suriye'nin Haseki eski Müftüsü Şeyh İbrahim Nakşibendi Hasan’ın oğlu olan Muhammet Mazhar, İstanbul’da bir süre dersler verdikten sonra Şanlıurfa’ya yerleşmiş. Halen kendi medresesinde Arapça ve Kur’an dersleri vermektedir. Göçün bir boyutu da elbette ki din ve dindarlık konusudur. Göçle birlikte dinsel alışkanlıklar yeni yerleşilen yerlerdeki dini eğilimlerle karşı karşıya gelir. Bu, bir yandan dini uyuma yol açarken diğer yandan dinsel çatışmalara neden olabilir. Mikro ve makro düzeydeki bu çatışmalar aynı zamanda sentezlere ve melezlenmelere de yol açmaktadır. Bu bağlamda beş yıldan fazladır Türkiye’ye yerleşmiş olan Suriyeli sığınmacıların dini anlamdaki deneyimlerini bu mülakatımızda ele almaya çalıştık. Hem Suriye'deki hem de Türkiye'deki dini hayatın sığınmacılar tarafından nasıl algılandığını müderris Muhammet Mazhar Hasan’ın perspektifinden sunuyoruz.