Yalan ve Tevâzunun Ontolojisi

Gürbüz DENİZ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Yalan ve Tevâzunun Ontolojisi

Gürbüz DENİZ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi

Sayfa: 1-10

Bu makalede, ahlâkın konusu olan yalan ve tevâzunun ne manada ontolojinin konusu olduğu hususu belirginleşmektedir. Bu bağlamda yalan ve tevâzunun ahlâk ve dini literatürdeki karşılıklarına değinildi. Aynı zamanda tarihî süreç içinde bu kavramların aldıkları anlamlar ve değişimlere de nispeten vurgu yapıldı. Ayrıca yalanın ve tevâzunun birey ve toplum hayatındaki neticeleri söz konusu edildi. Tümel manada; Kur’an’a, hadise, ahlâk felsefesine konu kitaplara ve kendi yorumlarımızdan hareketle metin örgüsü oluşturuldu.