Yazı Çağrısı

İlahiyat Akademi 12, 13, 14. Sayıları İçin Yazı Çağrısı

İlahiyat Akademi Dergisi Makale Çağrısı

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergimiz İlahiyat Akademi, hakemli, akademik, süreli ve matbu olarak yılda iki kez yayımlanan konulu bir dergidir. 2015 Haziran ayında yayın hayatına başlamış olan İlahiyat Akademi Dergisi her bir sayısında İslam dünyasının farklı bir güncel meselesini konu edinmektedir. Dergimiz aynı zamanda İngilizce ve Arapçaya tercüme edilerek Doğu ve Batı’daki üniversitelere de gönderilmektedir. ARAŞTIRMAX, BASE, ERIH PLUS, IDEALONLINE ve SIS veri tabanlarında taranmakta olup akademik teşvik yönetmeliğinin dergi kapsamında bulunmaktadır. İlahiyat Akademi Dergisi’nin 2020 ve 2021 yılları için aşağıdaki konu başlıkları dergi yönetimi tarafından belirlenmiştir. Yazıları ile dergimize katkı sağlamak isteyen akademik camianın siz değerli üyelerine duyurulur. İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sayı: 13
Konu: İslami Finans
Öncelikli Alt Başlıklar:
• Finans ve Katılım Bankacılığı
• Borsa ve Sukuk
• Faiz
• Sosyal Güvenlik ve Sigorta
• Enflasyon ve Vade Farkı
• Zekât ve Vergi
• İslam İktisat Felsefesi
Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 15.11.2020

Sayı: 14
Konu: Dinî Söylem
Öncelikli Alt Başlıklar:
• Din Dili
• Dinî Söylem ve Toplum
• Dinî Söylem ve Siyaset
• Akılcı Din Söylemi
• Rivayete Dayalı Dinî Söylem
• Keşifçi Din Söylemi
• Modernleşme ve Çağdaş İslami Söylem
• Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Resmi Dinî Söylem
• Türkiye’de Dinî Grupların Din Söylemleri
• Dinî Söylemin Aktüel Durumu
• Medya ve Din
• Söylem Eylem İlişkisi
Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 15.04.2021